O ambulanti

Dejavnost

Pri nas skrbimo za zdravstveno varstvo in preventivo pri otrocih in odraslih s poudarkom na družinski medicini. Izvedemo lahko manjše kirurške posege, po dogovoru opravljamo tudi obiske na domu. Prav tako delujemo v sklopu dežurne službe Zdravstvenega doma Tržič.

V ambulanti izvajamo prostovoljna cepljenja proti klopnemu meningoencefalitisu in hepatitisu. Sklenjeno pa imamo tudi pogodbo s Športno zvezo Tržič o opravljanju preventivnih pregledov športnikov in nudenju medicinske pomoči na športnih prireditvah v Tržiču.

Laboratorijske storitve za našo ambulanto opravljajo klinični laboratorij zdravstvenega doma Tržič, biokemični laboratorij zdravstvenega doma Kranj in mikrobiološki laboratorij zavoda za zdravstveno varstvo Kranj.

Imamo koncesijo občine Tržič za opravljanje osnovne zdravstvene dejavnosti. Za to dejavnost imamo sklenjene pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije in zavarovalnicami, ki sklepajo dodatna prostovoljna zavarovanja.

Družinska medicina

Družinska medicina je veja medicine, ki pri obravnavanju pacienta upošteva tudi njegovo družino oziroma skupnost, v katerem živi.

Marsikatera zdravstvena zagata ni le rezultat okužbe, nerodnega padca ali težav v službi. Dedne bolezni, odnosi v družini in bivanjsko okolje lahko pomembno vplivajo na zdravje.

Poznavanje teh razmer lahko pripomore k zgodnjem odkrivanju zdravstvenih težav, lahko pa se jim celo izognemo. Če pa že nastopijo, lahko družinski zdravnik bolje poskrbi za pacienta in njegovo družino ali skupnost ustrezno pripravi na breme.

Prednosti družinske medicine so dolgoročna in trajna oskrba, boljše obladovanje težav bolnikov, boljši odnos med zdravnikom in pacientom ter razumevanje zdravstvenih problemov v psihološkem, socialnem, kulturnem in eksistencialnem okviru.

Naši prostori

Marca 2015 smo se preselili v novo zgrajeni prizidek k Zdravstvenem domu Tržič. V sodobno opremljenih in večjih prostorih lahko zagotavljamo boljšo in kakovostnejšo obravnavo pacientov.

V novih prostorih se poleg naše nahajata tudi ambulanta Vita in referenčna ambulanta.

Vhod v našo ambulanto je v novem prizidku na severni strani zdravstvenega doma skozi avtomatska steklena vrata in po stopnicah navzgor. Na voljo je tudi dvigalo.

Parkirnih prostorov je dovolj na parkiriščih nad in pod zdravstvenim domom.

Naši pacienti

19. aprila 2018 je pri nas opredeljenih 2396 pacientov.

Trenutno so vsa mesta zasedena in ne sprejemamo novih pacientov. Izjeme so možne po dogovoru z zdravnico.