IZDAJA POTRDIL O PRBOLELI KORONAVIRUSNI INFEKCIJI

Začasno je izdaja potrdil na željo bolnikov zaradi pomanjklivih navodil pooblaščenih strokovnih služb prekinjena.

Vsi, ki ste opravili hitra testiranja, oz ste bili testirani s PCR testi, si izpis izvida lahko urediti sami preko dostopa v e-zdravje.